Na temelju članka 15. stavka 1. točke 6. Statuta Plivačkog kluba Orahovica Upravni odbor Kluba (u daljnjem tekstu UO) je na sjednici održanoj dana 7. rujna 2017. godine donio:

PRAVILNIK

O PLAĆANJU ČLANARINE ZA PROGRAME POČETNOG I NATJECATELJSKOG TRENIRANJA PLIVANJA

i

PROGRAMA USAVRŠAVANJE PLIVANJA I ŠKOLE PLIVANJA PK ORAHOVICA

I

Ovim Pravilnikom utvrđuje se obveza plaćanja i visina članarine za sve polaznike Programa početnog i natjecateljskog treniranja plivanja te Programa Usavršavanje plivanja i škole plivanja Plivačkog kluba Orahovica (u daljnjem tekstu: Klub).

II

Plaćanje članarine u Klubu je obavezno.

Članarina se plaća 12 mjeseci tijekom godine.

Članarina se uplaćuje bez obzira na prisustvo polaznika na treningu (prehlade i sl.) tj. polaznik ne plaća članarinu jedino ako je ispisan iz Kluba.

Iz plaćenih članarina Klubu financira svoje djelatnosti i provođenje programa Kluba.

III

Uplatom prve članarine nakon prijama u Klub polaznik postaje članom Kluba i potvrđuje svoje mjesto u plivačkoj grupi.

Potvrdu prve uplate potrebno je donijeti na 1. trening i predati je treneru grupe.

Sve slijedeće potvrde uplate ne treba donositi na uvid treneru osim ako to ne zatraži trener.

IV

Članarina za Programe početnog i natjecateljskog treniranja plivanja te usavršavanja plivanja (plivači) plaća se u mjesečnim ratama prema modelu:

– za 1. polaznika, mjesečno – 190,00kn/ polaznik,

– za 2. polaznika iz iste obitelji, mjesečno – 130,00kn/ polaznik* (popust),

– za 3. i više polaznika iz iste obitelji, mjesečno – 0,00kn/ polaznik* (popust).

Članarina za Programe natjecateljskog treniranja plivanja plaća se u mjesečnim ratama prema modelu:

– za 1. polaznika, mjesečno – 230,00kn/ polaznik,

Popust se ne odobrava za drugo/ treće dijete u Klubu ako je isto u programu Natjecatelja.

Članarina u razdoblju remonta bazena i ljetnih mjeseci za sve članove iznosi:

– 110,00kn po članu.

Članarina za članove koji u razdoblju bazena u organizaciji Kluba idu na treninge na drugi bazen iznosi:

– za 1. polaznika, mjesečno – 190,00kn/ polaznik,

– za 2. polaznika iz iste obitelji, mjesečno – 130,00kn/ polaznik* (popust),

 

U razdoblju od 01. -15. dana u tekućem mjesecu polaznik od svog trenera dobiva račun na osnovu kojega polaznik plaća članarinu za navedeno razdoblje treniranja u Klubu.

Članarina u ispisanom iznosu na računu uplaćuje se do zadnjeg dana u tekućem mjesecu na naznačeni IBAN Kluba uz obavezni unos Poziva na broj.

Član za kojeg nije uplaćena članarina ili je uplaćena nepotpuna članarina u mjesecu prema odluci UO Kluba, neće moći trenirati dok članarina ne bude uplaćena ili podmirena u cijelosti.

U slučaju neredovitog plaćanja članarine ukidaju se popusti za dva ili više polaznika iz iste obitelji te članarina iznosi 190,00kn mjesečno/ polaznik bez obzira na broj braće i sestara u Programu početnog i natjecateljskog treniranja plivanja.

Nakon što uplata članarine postane redovita (redovita uplata 3 mjeseca zaredom) UO može razmotriti vraćanje povlastice plaćanja članarine s popustom.

Članovi koji su platili sve članarine zaključno sa 6.-im mjesecom imaju prednost prilikom izrade plivačkih grupa za nadolazeću plivačku sezonu.

V

Članarina za Program ŠKOLE PLIVANJA (neplivači) iznosi 190,00kn

U razdoblju od 01. -15. dana u tekućem mjesecu polaznik od svog trenera dobiva račun na osnovu kojega polaznik plaća članarinu za navedeno razdoblje treniranja u Klubu.

Članarina u ispisanom iznosu na računu uplaćuje se do zadnjeg dana u tekućem mjesecu na naznačeni IBAN Kluba uz obavezni unos Poziva na broj.

Član za kojeg nije uplaćena članarina ili je uplaćena nepotpuna članarina do zadnjeg dana u mjesecu prema odluci UO Kluba, neće moći trenirati dok članarina ne bude uplaćena ili podmirena u cijelosti.

Članovi koji su platili sve članarine zaključno sa lipnjem imaju prednost prilikom izrade plivačkih grupa za nadolazeću plivačku sezonu.

VI

 

Uplata članarine se ne može izvršiti ˝uplatom na ruke˝.

VII

Ne plaćanje članarine 2 mjeseca = automatsko brisanje iz članstva Kluba uz obavezu plaćanja nepodmirenih članarina.

Ponovni upis u PK Orahovica  ili dobivanje licence za prelazak u drugi klub biti će mogući nakon podmirenja zaostalih obaveza.

Roditelji su dužni čuvati kopiju uplate kao dokaz uplate te istu na zahtjev trenera donijeti na uvid.

Obveza plaćanja članarine prestaje s datumom ispisa polaznika od strane roditelja ili staratelja i to pismenom obavijesti na mail Kluba.

 

VIII

Polazniku iznimno može biti odobreno paušalno plaćanje članarine u iznosu od 110,00kn i to u slučaju težeg oboljenja/ ozljeđivanja polaznika nakon kojega se očekuje dugotrajna medicinska rehabilitacija (više od 60 dana).

Paušalno plaćanje članarine odobrava/ ne odobrava UO i to na pismeni Zahtjev roditelja (mail: pk.orahovica@gmail.com) uz obavezno dostavljanje čitljive kopije medicinske dokumentacije.

 

IX

Polazniku iznimno može biti odobreno ne plaćanje članarine  i to u slučaju težeg materijalnog statusa obitelji člana kluba

Ne plaćanje članarine odobrava/ ne odobrava UO i to na pismeni Zahtjev roditelja (mail: pk.orahovica@gmail.com) uz obavezno dostavljanje čitljive kopije socijalne ili nadležne službe.

X

Pravilnik stupa na snagu s danom donošenja.

Nikola Borić

Predsjednik Kluba