Borna KATIĆ

Borna KATIĆ

50 slobodno 26:35; 100 slobodno: 58:73; 50 ledno 34:20; 200 slobodno: 2:19:85.